Disclaimer
In onderstaande tabellen wordt beschreven hoe Human Heroes omgaat met de verstrekte persoonsgegevens en de dataopslag van gegevens van deelnemers als gevolg van het gebruik van instrumenten van Human Heroes.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden te allen tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. Deze disclaimer is onderworpen aan de in Nederland geldende wetten. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of overige zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.


Persoonsgegevens
Human Heroes respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Opgeslagen gegevens van deelnemers als gevolg van het gebruik van instrumenten van Human Heroes worden niet aan derden verstrekt.


Dataopslag en gegevensbescherming
De servers van waaruit de 360° scan beschikbaar wordt gesteld, zijn ondergebracht in een datacenter dat voldoet aan de zogenoemde GBZ norm, een norm met strikte kwaliteitseisen op het vlak van:
- Beveiliging,
- Beschikbaarheid,
- Responstijden.

Deze eisen zijn gelijk aan datgene wat als eis wordt gesteld aan bijvoorbeeld zorginformatiesystemen die communiceren via het landelijk project Electronisch Patiënten Dossier (EDP).


© 2016 Human Heroes